Borków 2016 konto parafialne

  kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła  konto parafialne BS Ziemi Kaliskiej odd. Żelazków nr rach. 40 8404 0006 2003 0023 0508 …

I Komunia św. 2019 przygotowania IX.

15.09 – / niedziela / – g. 11.30 – spotkanie rodziców i dzieci rozpoczynających przygotowania do I Komunii Św. Deklaracja/ zgłoszenie dziecka/ …