Spotkania przygotowujące do Bierzmowania – X . 2019

 

Egzamin do Bierzmowania(  19.X. Egzamin dla r. 2005 / w sobotę / od g. 9.00 / nazwiska od litery A do K; od 10.00 / nazwiska od litery L do Ż.

Do egzaminu konieczna znajomość: Dziejów Apostolskich; Mały Katechizm, Modlitwy m.in.( Chwała na wysokości/ Gloria /, Wierzę w Boga / Credo /.

spotkanie w listopadzie – 10.XI. niedziela g. 11.30

Sakrament Bierzmowania będzie udzielony przez ks.Bp. –  30 listopada / w sobotę / o godz. 12.00

Przygotowanie / wg. instrukcji Episkopatu Polski / w cyklu 3 letnim.

 

Początek  nowego przygotowania – I spotkanie – / r.2006,2007,2008 / w poniedziałek 28. X. o godz. 18.00